POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 1. O nas

 

Administratorem danych osobowych, które podali Państwo w związku z korzystaniem
z serwisu www.kadexlogo.pl  (dalej jako „Serwis”) jest KADEX AG Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową z siedzibą w Radomiu, przy ul. Kieleckiej 102, 26-600 Radom, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000700804, posiadającą numer NIP 9482598330, numer REGON 146359570, zwana dalej także jako: „Sprzedawca”. Nasze dane kontaktowe zostały zamieszczone w Sekcji 11 poniżej.

 

 1. Państwa prywatność

 

Podczas kontaktów z Państwem, będziemy zbierać i przetwarzać Państwa dane osobowe. Dane osobowe obejmują wszelkie informacje, dzięki którym możemy Państwa zidentyfikować jako konkretne osoby fizyczne i obejmują przykładowo: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu, czy dane o lokalizacji bądź identyfikator internetowy.

 

Dbamy o ochronę Państwa prywatności i dokładamy wszelkich starań aby zapewnić Państwa danym osobowym maksymalne bezpieczeństwo. Państwa dane osobowe zostaną przez nas wykorzystane zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami prawa
i regulacjami związanymi z ochroną danych osobowych i prywatnością, a w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [dalej jako „RODO”] oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.) [dalej jako „Ustawa o ochronie danych osobowych”].

 

W niniejszym dokumencie przedstawimy Państwu informacje o:

 • rodzaju pozyskiwanych danych osobowych;
 • przyczynie pozyskiwania danych osobowych;
 • sposobie wykorzystania danych osobowych;
 • okresie przechowywania danych osobowych;
 • podmiotach, którym powierzamy Państwa dane osobowe;
 • sposobie kontaktu z nami;
 • przysługujących Państwu uprawnieniach w związku z przetwarzanymi przez nas danymi osobowymi.

 

 1. Pliki cookies

 

Serwis korzysta z tzw. plików cookies, które są ważnym elementem funkcjonowania naszej witryny internetowej. Cookies są to pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze osoby odwiedzającej Serwis i korzystającej w jego ramach z oferowanych przez nas usług. Cookies pozwalają nam lepiej dostosować świadczone usługi
i prezentowane treści do  indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb użytkowników Serwisu. Dane gromadzone przez pliki cookies pomagają nam również usprawnić witrynę internetową, szacując liczbę odwiedzających i ich ścieżki nawigacji oraz przydatność strony dla ich własnych potrzeb, obliczając szybkość wyszukiwania oraz inne aspekty nawigacji.

 

Użytkownicy Serwisu mogą wyłączyć (zablokować) w swojej przeglądarce opcję przyjmowania cookies, poprzez zmianę ustawień przeglądarki, co ogranicza jednak zakres funkcjonalności Serwisu, a w rezultacie może prowadzić do niewłaściwego jego funkcjonowania. Szczegółowe informacje na temat plików cookies, celów ich wykorzystania jak również możliwości zarządzania plikami cookies zostały wskazane w Polityce plików cookies.

 

 1. Jakie informacje zbieramy?

 

Zbieramy następujące rodzaje informacji:

 • Informacje, które zbieramy podczas rejestracji konta w Serwisie
 1. imię i nazwisko;
 2. adres pocztowy; (Ulica, numer domu, nr mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj);
 3. adres poczty elektronicznej (e-mail);
 4. numer telefonu komórkowego;
 5. numer rachunku bankowego;
 6. hasło – proszę przechowywać je w bezpiecznym miejscu;

Jeżeli skorzystają Państwo z możliwości rejestrowania się w Serwisie z poziomu serwisu społecznościowego Facebook, Twitter, Instagram lub przez konto Google, Serwis otrzyma z tych serwisów Państwa adres e-mail oraz imię i nazwisko, jeśli zostały one udostępnione.

 • Informacje, które zbieramy podczas korzystania przez Państwa z naszego Serwisu

W przypadku gdy dokonają Państwo u nas zakupów bądź będą przeglądać naszą stronę lub strony innych organizacji, na których znajdują się nasze reklamy lub będą korzystać z naszych aplikacji, możemy pozyskać następujące informacje:

 1. informacje na temat wszelkich używanych przez Państwa urządzeń (w tym dane producenta, model, system operacyjny, adres IP, rodzaj przeglądarki;

 

 

 

 

 • Informacje, które zbieramy w przypadku zapisu na newsletter oraz zgody na przesyłanie materiałów marketingowych.

W przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na otrzymywanie newslettera lub zgody na otrzymywanie od Serwisu materiałów marketingowych będziemy przetwarzać podane przez Państwa dane w postaci imienia oraz adresu poczty elektronicznej (e-mail).

 

Proszę pamiętać, że w przypadku założenia konta w naszym Serwisie, będziemy mogli powiązać informacje zebrane na Państwa temat przed założeniem konta oraz przyszłe informacje zebrane przez nas po jego założeniu.

 

 1. Dlaczego prosimy o podanie tych informacji?

 

Podane przez Państwa dane osobowe, a w szczególności dane kontaktowe, są niezbędne w celu zapewnienia prawidłowej realizacji Państwa zamówień. Inne dane osobowe,
o których mowa w rozdziale 4, pomagają nam zapewnić prawidłowe działanie Serwisu oraz  pozwalają nam lepiej dostosować świadczone usługi i prezentowane treści do  Państwa indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb.

 

Możemy także poprosić Państwa o zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych
i promocyjnych. Udzieloną przez Państwa zgodę można w dowolnej chwili wycofać
w sposób opisany w regulaminie serwisu www lub poprzez wysłanie e-mail na adres: bok@kadex.pl. Nie muszą Państwo udzielać zgody, aby móc korzystać z Serwisu.

 

 1. Sposób wykorzystania Państwa danych osobowych

 

Poniżej przedstawiamy listę celów, w jakich możemy przetwarzać Państwa dane osobowe wraz z podstawą prawną.

 

Cel przetwarzania

Podstawa prawna przetwarzania

·          

·          

·         przekazywanie informacji odnośnie zamówienia, usługi lub produktu oraz realizacja zawartej umowy.

Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –

Konieczność wynikająca z umowy

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby wykonać zobowiązania na mocy zawartej z Państwem umowy (np. poprzez dostarczenie zamówionego produktu, obsługę reklamacji itp.).

·          

·          

·         kontaktowanie się z Państwem
w sprawie oceny produktu lub usługi oraz uzyskiwanie informacji zwrotnych po wykonaniu zamówienia lub świadczeniu usługi.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby móc skontaktować się z Państwem w celu uzyskania opinii na temat zamówionego przez Państwa produktu lub usługi.

·          

·          

·         informowanie o zmianach usług
i komunikacja w innych celach.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu aktualne informacje na temat naszych usług i odpowiadać na Państwa pytania.

Przykładowo, możemy wykorzystać Państwa dane kontaktowe, aby odpowiedzieć na zadawane przez Państwa pytania dotyczące złożonego zamówienia.

·         wysyłanie informacji na temat produktów i usług, w tym prezentów, ofert specjalnych i rabatów, jak również wysyłka newslettera

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –

Państwa zgoda

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby móc wysyłać Państwu informacje dotyczące składanych zamówień bądź oferowanych przez nas produktów.
W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), możemy poprosić o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przed wysłaniem takich informacji.

·          

·          

·         przegląd poprzednich zakupów
i historii aktywności na naszej stronie w celu przesłania do Państwa ofert specjalnych lub dostosowania serwisu do Państwa potrzeb.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

lub art. 6 ust. 1 lit. a) RODO –

Państwa zgoda

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby przesyłać Państwu oferty specjalne i dostosować sposób korzystania z usług oferowanych w sieci.
W niektórych przypadkach (na przykład jeżeli wymagają tego przepisy prawa), możemy poprosić o Państwa zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych przed wysłaniem takich informacji.

·          

·          

·         Poprawa jakości świadczonych usług.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby nieustannie poprawiać jakość świadczonych przez nas usług.

W tym celu możemy przykładowo monitorować lub rejestrować rozmowy telefoniczne z naszym działem obsługi klienta w celu kontroli jakości i prowadzenia szkoleń.

·          

·          

·         kontrola bezpieczeństwa w celu poprawy ochrony przed nieuczciwymi transakcjami oraz zapobieganiu
i wykrywaniu przestępstw.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO –

Prawnie uzasadnione interesy

korzystamy z Państwa danych osobowych w celu ochrony przed nielegalnymi działaniami. W niektórych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia Państwa danych osobowych (na przykład organom ścigania) na mocy obowiązujących przepisów prawa.

·          

·          

·         reagowanie na zgłaszane wobec Serwisu roszczenia.

Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Prawnie uzasadnione interesy

korzystamy z Państwa danych osobowych, aby zareagować na wszelkie roszczenia wysuwane przez Państwa w stosunku do nas. W pewnych przypadkach możemy również być zobowiązani do ujawnienia danych osobowych na mocy obowiązujących przepisów prawa (na przykład w związku
z postępowaniem przed sądem).

 

 

 1. Sposób przechowywania Państwa danych osobowych

 

Na mocy obowiązujących przepisów prawa możemy przechowywać Państwa dane osobowe nie dłużej, niż jest to konieczne do zrealizowania celów, dla których je wykorzystujemy. Okres, przez których przechowujemy Państwa dane osobowe zostanie ustalony w oparciu o szereg kryteriów obejmujących cele, w jakich wykorzystujemy dane, ilość i wrażliwość danych, potencjalne ryzyko związane z nieupoważnionym wykorzystaniem lub ujawnieniem danych oraz nasze zobowiązania wynikające
z przepisów prawnych i zawartych umów.

 

 1. Podmioty, którym powierzamy Państwa dane osobowe

 

W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Państwa danych osobowych następującym grupom odbiorców:

 • naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Państwa dane osobowe będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki;
 • podmiotom, którym powierzamy przetwarzanie Państwa danych osobowych
  w związku z wykonywaniem na naszą rzecz usług (przetwarzający), np. dostawcy narzędzi IT, firmy świadczące usługi archiwizacyjne, firmy obsługujące wysyłkę wiadomości e-mail oraz sms, nasi doradcy, agencje reklamowe, firmy windykacyjne;
 • innym odbiorcom danych – np. firmom świadczącym usługi kurierskie
  i pocztowe, firmom logistycznym, spółkom z naszej grupy kapitałowej;
 • organom publicznym, w tym urzędom skarbowym, Policji, organom ścigania,
  w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.

 

Zwracamy także uwagę, że w niektórych przypadkach będziemy zawierać porozumienia
z innymi podmiotami, które umożliwią Państwu dostęp do stron internetowych lub aplikacji (takich jak np. odtwarzacze plików audio lub wideo) należących do takich podmiotów przez nasze własne strony lub aplikacje. Każdy taki podmiot stosuje swoją własną politykę przetwarzania danych osobowych i korzystania z plików cookie podczas używania jej stron lub aplikacji, w związku z czym zachęcamy do zapoznania się z polityką prywatności i polityką plików cookie takich podmiotów.

 

Proszę ponadto zwrócić uwagę, że serwisy internetowe i aplikacje innych podmiotów są poza naszą kontrolą. Klikając w linki prowadzące do takich stron lub uzyskując dostęp do takich aplikacji, opuszczają Państwo kontrolowaną przez nas strefę. Nie ponosimy odpowiedzialności prawnej za kwestie wynikające z wykorzystywania Państwa danych przez inne podmioty we wskazanych powyżej sytuacjach.

 

 1. Gdzie będą przetwarzane Państwa dane osobowe?

 

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

 

 1. Uprawnienia, które przysługują Państwu w związku z przetwarzanymi danymi osobowymi.

 

W związku z faktem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych posiadają Państwo:

 • prawo żądania od nas dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, które powoduje zaprzestanie przetwarzania przez nas Państwa danych w celach marketingu bezpośredniego;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, jeśli dane osobowe są przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Jednakże będziemy dalej przetwarzać dane osobowe
  w niezbędnym zakresie, jeżeli po naszej stronie będzie istniał uzasadniony powód;
 • prawo do przenoszenia danych przetwarzanych na podstawie Państwa zgody lub łączącej nas z Państwem umowy;
 • jeśli podstawą przetwarzania przez nas Państwa danych jest Państwa zgoda, wówczas posiadają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych, którego dokonaliśmy na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Jest dla nas bardzo istotne, aby przetwarzane przez nas dane osobowe oraz Państwa preferencje dotyczące sposobu kontaktu były precyzyjne i aktualne. Jeżeli jakiekolwiek informacje są niepoprawne lub ulegną zmianie, prosimy o kontakt z nami, abyśmy mogli je niezwłocznie poprawić.

 

Jeżeli nie są Państwo zadowoleni ze sposobu, w jaki postępujemy z Państwa danymi osobowymi przysługuje Państwu również prawo do złożenia skargi w organie nadzorczym. Poniżej zamieszczamy dane do kontaktu z organem nadzorczym:

 

Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych

 1. Stawki 2, 00-193 Warszawa

tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, e mail: kancelaria@giodo.gov.pl

 

 1. Nasze dane kontaktowe

 

Aby uaktualnić Państwa dane osobowe lub skorzystać z któregoś z uprawnień wskazanych
w ustępie poprzedzającym bądź skontaktować się z nami w jakiejkolwiek innej sprawie dot. ochrony danych osobowych:

 • można do nas napisać na adres: Kadex AG ul. Kielecka 102 Radom 26-600;
 • można do nas napisać na adres e-mail: bok@kadex.pl ;
 • można się z nami skontaktować pod następującym numerem telefonu:+48 661 281 775.

 

 1. Ochrona Państwa danych osobowych

 

Nasz serwis traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę Państwa danych osobowych priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była najlepiej chroniona. Nasz serwis stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Państwa dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym wykorzystaniem danych. Niezależnie od powyższego, także Państwo mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (w szczególności poprzez stosowanie bezpiecznych haseł – kombinacje małych i wielkich liter oraz cyfr i znaków specjalnych. Dane osobowe podawane podczas rejestracji w Serwisie oraz dane służące do logowania są zabezpieczone podczas przesyłania drogą elektroniczną za pomocą kryptograficznych środków ochrony danych osobowych (protokół https).

 

Należy przy tym zwrócić uwagę, że przesyłanie informacji przez Internet nigdy nie jest 100% bezpieczne, a związane z tym ryzyko występuje powszechnie w całej sieci i nie dotyczy konkretnie naszych usług. W związku z powyższym nie możemy w pełni zagwarantować bezpieczeństwa Państwa danych (w tym danych osobowych) przesyłanych do naszych serwisów. Oznacza to, że wszelkich czynności przesyłania danych osobowych drogą internetową dokonują Państwo na własne ryzyko.

 

Powinni Państwo zabezpieczyć się przed nieuprawnionym dostępem do Państwa hasła
i urządzenia komputerowego. Prosimy pamiętać o wylogowaniu się i zamknięciu przeglądarki po zakończeniu sesji. Pomoże to Państwu zabezpieczyć się przed dostępem innych osób do Państwa danych osobowych w przypadku dzielenia się swoim urządzeniem komputerowym lub używania urządzenia komputerowego w miejscu publicznym takim jak biblioteka lub kawiarenka internetowa. Zalecamy również korzystanie z oprogramowania antywirusowego oraz zapory internetowej, które zminimalizują ryzyko przechwycenia Państwa danych osobowych w procesie ich przesyłania.

 

 1. Aktualizacje niniejszej informacji

 

Będą Państwo informowani o wszelkich zmianach dotyczących postanowień Polityki Prywatności, które mogą być spowodowane w szczególności: zmianą rodzaju usług oferowanych w ramach korzystania z Serwisu, modernizacji Serwisu oraz zmianami
w prawie ochrony prywatności, poprzez zmieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez przesłanie na adres mailowy podany przez Państwa podczas rejestracji, odpowiedniej informacji.

 

Wszelkie zmiany wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Państwa o planowanych zmianach w sposób wskazany w zdaniu poprzednim.